top of page

In de toekomstbestendige ‘soft city’ zijn de functies gelaagd en divers. Hoge dichtheid gaat samen met aandacht voor de menselijke schaal. Stadscanyon Oostenburg is een compact woonblok waarin diverse bijzondere woningtypes en collectieve functies zijn georganiseerd in vier gebouwen rond een smal collectief binnenhof

Architectuur voor de duurzame stad

Architectuur voor de zachte stad 

Een fijne woonomgeving heeft de vrijheid van de metropool maar ook de zachtheid van het dorp. Zonder ontmoetings- en herkenninspunten gaat gemeenschapszin en overdracht tussen generaties verloren. Het concept ‘The Social Landmark‘ plaatst kleine multigenerationele en community versterkende gebouwen in de context van de harde na-oorlogse uitbreidingswijken.

Architectuur bundelt praktische kennis en bouwcultuur. 

Erfgoed is een tastbaar onderdeel van de geschiedenis. 

In de herbestemming van een serie iconische dijkmagazijnen valt vernieuwing en innovatie samen met oog voor wat er al is.

Architectuur is cultuur en traditie 

Reflectie en onderzoek zijn onderdeel van de praktijk. Door de lange doorlooptijd en dynamische context zijn bouwprocessen veranderlijk, de reactie van gebruikers is niet geheel voorspelbaar. Tijdens de gebruiksperiode begint het leerproces van gebouw en architect opnieuw. 

Architectuur stopt nooit met leren 

Zelfs als deze volledig wordt gefaciliteerd door private entiteiten, is architectuur in essentie ‘publiek’. Er wordt immers gebouwd aan gezamenlijke waarden en ervaringen. Stadscanyon Oostenburg geeft speciale aandacht aan de route tussen straat, collectieve en private ruimten. Een doorwaadbare plint verbindt het binnenhof met de publieke straat en maakt het interieur van het blok onderdeel van de stad.

Architectuur is altijd publiek

Het ideale architectonische raamwerk is flexibel en aanpasbaar, maar ideale bouwwerken zijn meer dan een som der delen, ze vertellen iets over zichzelf en geven de stad identiteit. Dit rode appartementengebouw begint met een pragmatische stapeling van verdiepingen en moderne neutraliteit. Met een aantal meer traditionele ingrepen is het vermaakt tot een herkenbaar gebouw met bijdrage aan straat, blok en stad.

Identiteit en éénheid

In ieder ontwerp wordt een zekere nauwkeurigheid nagestreefd, maar toevalligheden zijn ook een natuurlijk onderdeel van een project en dienen te worden omarmt. In dit hoekgebouw worden de verschillende eisen van programma, geluidsdruk en techniek gevat in een ogenschijnlijk rationeel grid. Het systeem wordt verbijzonderd met verfijningen in simpele patronen en reliëf.

Regelmaat en uitzondering

Architectuur bundelt praktische kennis en bouwcultuur. 

Erfgoed is een tastbaar onderdeel van de geschiedenis. 

In de herbestemming van een serie iconische dijkmagazijnen valt vernieuwing en innovatie samen met oog voor wat er al is.

Architectuur is cultuur en traditie 

copyright common practice 2023

bottom of page